โตโยต้าอุบลราชธานี จากอดีตสู่ปัจจุบัน

 บนเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ

เพราะ ความสำเร็จบนเส้นทางธุรกิจนั้น**ไม่ใช่เรื่องง่าย** เพราะเส้นมางแห่งความสำเร็จที่ทอดยาวไกลนั้น หากแต่เต็มไปด้วยอุปสรรค

ขวากหนามที่ต้องฟันฝ่าไปให้ได้

___________________________________________________________________________

 

โตโยต้าอุบลราชธานี ผู้จำหน่าโตโยต้า เริ่มต้นบนถนนสายนี้กว่า 50 ปี จนถึงปัจจุบัน เราคือผู้จำหน่ายและผู้ให้บริการผู้ที่ใช้รถยนต์โตโยต้า ที่มีเครือข่ายครอบคลุมจังหวัดอุบลราชธานี  คือ  สำนักงานใหญ่ สี่แยกกองบิน 21และสาขาชยางกูร เป็นหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์โตโยต้าที่มุ่งมั่น ฟันฝ่า เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ หากมองย้อนอดีตไปจะพบว่าทุกสิ่งที่เป็นผลมาจากความ  พยายามของพวกเราทั้งนั้น   คือพลังที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า   นับตั้งแต่จุดเริ่มต้น  จนถึงปัจจุบัน  และจะต่อเนื่องตลอดไปในอนาคต

                                                                                                                       


 

 

         โตโยต้าอุบลราชธานี เริ่มต้นเมื่อปี2507 จากร้านขายอะไหล่เล็กๆริมถนนอุปราชที่ชื่อ ปลอดภัยการยนต์ โดยคุณมนตรีและคุณวิไลวรรณ จึงวิวัฒนาภรณ์ ต่อมาเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานี เริ่มเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ร้านขายอะไหล่ปลอดภัยการยนต์เติบโตขึ้นตามลำดับ
ปี พ.ศ. 2515 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้แต่งตั้งให้ร้านขายอะไหล่ปลอดภัยการยนต์เป็นตัวแทนจำหน่ายโตโยต้า โดยใช้ชื่อ "ห้างหุ้นส่วนจำจัด โตโยต้าอุบลราชธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า" มีที่ทำการแห่งใหม่ ณ เลขที่155-165 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นเป็นต้นมา การบริหารงานและการบริการถูกพัฒนาเข้าสู่ความเป็นสากล โดยมีคุณธีระชัย จึงวิวัฒนาภรณ์ เป็นประธานบริหารงาน