ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้า อุบลราชธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า กำลังเปิดรับสมัครบุคลากร เพื่อเข้าร่วมเป็นครอบครัว โดยมีตำแหน่งงานที่ต้องการดังต่อไปนี้


 


1. พนักงานขาย  จำนวนมาก

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3.-ปริญญาตรี ทุกสาขา เพศ ช/ญ
 • อายุระหว่าง 20-35 ปี บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานขาย
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือน N/A +ค่าคอมมิชชั่น

 

2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

 คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
 •  เพศ ชาย/หญิง
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • อายุระหว่าง 20 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือน N/A

 
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
 4. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

***สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้จันทร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.***