โตโยต้าอุบลราชธานี เริ่มต้นเมื่อปี2507 จากร้านขายอะไหล่เล็กๆริมถนนอุปราชที่ชื่อ ปลอดภัยการยนต์ โดยคุณมนตรีและคุณวิไลวรรณ จึงวิวัฒนาภรณ์ ต่อมาเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานี เริ่มเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ร้านขายอะไหล่ปลอดภัยการยนต์เติบโตขึ้นตามลำดับ

ปี พ.ศ. 2515 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้แต่งตั้งให้ร้านขายอะไหล่ปลอดภัยการยนต์เป็นตัวแทนจำหน่ายโตโยต้า โดยใช้ชื่อ "ห้างหุ้นส่วนจำจัด โตโยต้าอุบลราชธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า" มีที่ทำการแห่งใหม่ ณ เลขที่155-165 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นเป็นต้นมา การบริหารงานและการบริการถูกพัฒนาเข้าสู่ความเป็นสากล โดยมีคุณธีระชัย จึงวิวัฒนาภรณ์ เป็นประธานบริหารงาน

For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded.
I Accept